• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Oferta

Email Drukuj PDF

 

Oferujemy koncesjonowany odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w przemyśle. Po odbiorze odpadów przejmujemy odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001r.). Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem spełniającym wymogi konwencji ADR. W zależności od potrzeb klienta do gromadzenia odpadów podstawiamy atestowane pojemniki i kontenery.

Zapewniamy kompleksową obsługę firm w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi.

 

Odbieramy: (utylizacja odpadów)

 • olej i odpady ropopochodne,
 • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • sprzęt elektroniczny,
 • monitory, komputery,
 • zużyte źródła światła zawierające rtęć,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • zużyte akumulatory,
 • odpady produkcyjne,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.